UKCF Ranking 2016-17

Club
UK Carrom Federation
Players per team
1
Bounty-giving method
Fixed bounties: 1000,900,800,750…
Previous championship
UKCF Ranking 2015-16
Next championship
UKCF Ranking 2017-18
Championship ranking (pdf)
# Player 11-27-16 02-05-17 04-02-17 04-23-17 05-21-17 07-09-17 Total
1 Karekar Sandesh 1000 650 750 800 550 1000 4750
2 Kumar Ish 600 1000 650 750 750 750 4500
3 Shetye Aniket 650 900 1000 400 700 3650
4 Islam Nazrul 800 200 400 150 1000 800 3350
5 Abdin Ansar 500 700 350 325 650 700 3225
6 Ali Sunahar 700 900 650 800 3050
7 Sanakal Amar 140 550 500 550 450 650 2840
8 Chavda Natvarsingh 325 350 175 900 600 450 2800
9 Abdin Karnal 1000 900 900 2800
10 D'Souza Andrew 375 450 600 700 500 2625
11 Khan Abdul 225 400 500 375 500 2000
12 Uddin Emran 550 800 375 140 1865
13 Akhtar Shabbir 70 130 275 350 400 600 1825
14 Ali Anhar 90 80 250 450 300 550 1720
15 Islam Rahat 400 325 550 400 1675
16 Mia Barek 200 750 700 1650
17 Ahmed Shuab 130 375 325 300 375 1505
18 Ahmed Muhiuddin 175 500 120 600 1395
19 Pangare Prashant 275 225 450 325 1275
20 Ahmed Md. Badol 350 175 200 350 1075
21 Glasberg Joseph 30 90 140 225 200 300 985
22 Gomes Harvey 225 375 350 950
23 Munna Mazharul Islam 900 900
24 Ahmed Rasel 250 600 850
25 Hussain Mukith 40 250 225 325 840
26 Wahid Abdul 800 800
27 Narkar Chandan 750 750
28 Shahid Abdus 140 275 250 665
29 Hussain Dobir 300 275 575
30 Khan Dipu 450 450
31 Dhumu Praveenkumar 120 250 370
32 Hussain Muazzem 100 100 130 330
33 Ahmed Monsur Liton 300 300
34 Iyer Veena 300 300
35 Fernandes Milton 275 275
36 Mumit Abdul 120 150 270
37 Hussain Alom “Elca” 50 150 200
38 Chothe Kiran 200 200
39 Thohi Abdul Malik 70 110 180
40 Bhide Sunil 175 175
41 Manthri Saritha Devi 175 175
42 Rahman Salamur 110 50 160
43 Ahmed Dovir 150 150
44 Ahmed Rana 35 110 145
45 Uddin Delwar 80 80
46 Ahmed Ekbal 60 60
47 Choudhury Ishpak 60 60