UKCF Ranking 2018-19

Club
UK Carrom Federation
Players per team
1
Bounty-giving method
Fixed bounties: 1000,900,800,750…
Previous championship
UKCF Ranking 2017-2018
Championship ranking (pdf)
# Player 09-29-18 11-18-18 01-13-19 02-10-19 03-10-19 Total
1 Islam Nazrul 1000 800 750 800 750 4100
2 Shetye Aniket 900 700 600 900 1000 4100
3 Ali Sunahar 700 800 1000 900 3400
4 Narkar Chandan 650 900 400 650 700 3300
5 Karekar Sandesh 750 1000 1000 400 3150
6 Sekar Sugumar 500 900 550 800 2750
7 Khan Abdul 300 650 500 600 650 2700
8 Sanakal Amar 550 300 650 700 300 2500
9 Khan Abdur Rahman 450 350 750 600 2150
10 Chavda Natvarsingh 800 550 500 1850
11 Ahmed Shuab 600 350 275 450 1675
12 Ali Anhar 325 275 325 325 375 1625
13 Kumar Ish 500 400 700 1600
14 D'Souza Andrew 350 750 450 1550
15 Killedar Avdhut 175 450 450 275 1350
16 Dasari Kiran 225 225 300 325 1075
17 Islam Rahat 500 550 1050
18 Nargundkar Aniket 375 140 225 250 990
19 Pangare Prashant 600 375 975
20 Gajendragadkar Ravi 120 150 350 350 970
21 Gomes Harvey 275 250 275 150 950
22 Chheda Samir 300 400 200 900
23 Shahid Abdus 400 200 175 775
24 Abdin Ansar 200 550 750
25 Karmarkar Dhananjay 200 375 140 715
26 Roberts Graeme 225 140 200 100 665
27 Premsingh Prasath Dix 150 100 250 90 590
28 Dix Raphel 130 150 175 130 585
29 Sawford Paul 140 120 150 120 530
30 D'Sa Lloyd 250 250 500
31 Dix Rachel 120 175 130 70 495
32 Princila Dix Jain 110 110 140 80 440
33 Glasberg Joseph 130 130 120 380
34 Hussain Mukith 90 175 110 375
35 Akhtar Shabbir 375 375
36 Wahid Abdul 325 325
37 Rashed Azhar Ali 225 225
38 Roberts Terri 100 100
39 Latheef Shibili 80 80
40 Nassari Atal 70 70
41 Sanakal Neel 60 60