UKCF Ranking 2018-19

Club
UK Carrom Federation
Players per team
1
Bounty-giving method
Fixed bounties: 1000,900,800,750…
Previous championship
UKCF Ranking 2017-2018
Championship ranking (pdf)
# Player 29-09-18 18-11-18 13-01-19 10-02-19 Total
1 Islam Nazrul 1000 800 750 800 3350
2 Shetye Aniket 900 700 600 900 3100
3 Karekar Sandesh 750 1000 1000 2750
4 Narkar Chandan 650 900 400 650 2600
5 Ali Sunahar 700 800 1000 2500
6 Sanakal Amar 550 300 650 700 2200
7 Khan Abdul 300 650 500 600 2050
8 Sekar Sugumar 500 900 550 1950
9 Kumar Ish 500 400 700 1600
10 D'Souza Andrew 350 750 450 1550
11 Khan Abdur Rahman 450 350 750 1550
12 Chavda Natvarsingh 800 550 1350
13 Ali Anhar 325 275 325 325 1250
14 Ahmed Shuab 600 350 275 1225
15 Killedar Avdhut 175 450 450 1075
16 Pangare Prashant 600 375 975
17 Gomes Harvey 275 250 275 800
18 Dasari Kiran 225 225 300 750
19 Abdin Ansar 200 550 750
20 Nargundkar Aniket 375 140 225 740
21 Chheda Samir 300 400 700
22 Gajendragadkar Ravi 120 150 350 620
23 Shahid Abdus 400 200 600
24 Karmarkar Dhananjay 200 375 575
25 Roberts Graeme 225 140 200 565
26 Premsingh Prasath Dix 150 100 250 500
27 D'Sa Lloyd 250 250 500
28 Islam Rahat 500 500
29 Dix Raphael 130 150 175 455
30 Dix Rachel 120 175 130 425
31 Sawford Paul 140 120 150 410
32 Glasberg Joseph 130 130 120 380
33 Akhtar Shabbir 375 375
34 Princila Dix Jain 110 110 140 360
35 Wahid Abdul 325 325
36 Hussain Mukith 90 175 265
37 Roberts Terri 100 100
38 Latheef Shibili 80 80
39 Nassari Atal 70 70