Players directory

UK Carrom Federation

« A »

Abdin Ansar

Abdin Karnal

Ahmed Ekbal

Ahmed Md. Badol

Ahmed Misbah

Ahmed Monsur Liton

Ahmed Muhiuddin

Ahmed Rana

Ahmed Shuab

Akhtar Shabbir

Alam Jahangir

Alapathi Mohan

Ali Ajom

Ali Anhar

Ali Muhibur

Ali Sunahar

« B »

Barik Barik

Begum Ruhena

Bhide Sunil

« C »

Chavda Natvarsingh

Chheda Samir

Chothe Kiran

Choudhury Ishpak

« D »

D'Sa Lloyd

D'Souza Andrew

Dasari Kiran

Deogaonkar Vivek

Dhumu Praveenkumar

Dix Princila Jain

Dix Rachel

Dix Raphel

Dookhun Mohammed Nadjeeb

« E »

Elder Alex

« F »

Fernandes Leslie

Fernandes Milton

« G »

Gajendragadkar Ravi

Glasberg Joseph

Gomes Harvey

Gowda Kiran

« H »

Hussain Alom “Elca”

Hussain Anwar

Hussain Muazzem

Hussain Mukith

« I »

Islam Nabeel

Islam Nazrul

Islam Nurul

Islam Nusrat

Islam Rahat

Islam Riyad

Iyer Veena

Iyons Nickolas David

« J »

Joshi Nilesh

Joshi Yogesh

« K »

Karekar Sandesh

Karmarkar Dhananjay

Kasmani Rizwan

Khan Abdul

Khan Abdur Rahman

Khan Dipu

Khan Murshad

Khattak Abbas

Killedar Avdhut

Kumar Deepak

Kumar Ish

« L »

Latheef Shibili

« M »

Maheswaran Sundar Baskar

Malik Abdul

Manthri Saritha Devi

Mauree Yogen

Mayes James

Mia Barek

Miah Ahad

Miah Ala

Miah Shaheen

Momin Abdul

More Dhanesh

Mumit Abdul

Munna Mazharul Islam

« N »

Nargundkar Aniket

Narkar Chandan

Nehe Pradeep

Nilesh Joshi

« P »

Pangare Prashant

Premsingh Prasath Dix

« R »

Rahman Azizur

Rahman Moklisur

Rahman Salamur

Rashed Azhar Ali

Raza Mirza Hussain

Roberts Graeme

Rockey M .S

« S »

Sanakal Amar

Sanakal Neel

Sawford Paul

Sekar Sugumar

Shahid Abdus

Shawkat Tahmina

Shetye Aniket

Suresh Suresh

« T »

Thohi Abdul Malik

Thulasikanathan Shanmuganathan

« U »

Uddin Azir

Uddin Delwar

Uddin Emran

« V »

Vardam Santosh

Verma Vijay

« W »

Wahid Abdul